گردهمایی مشتریان کامیونت ایسوزو با پیمایش بیش از یک میلیون کیلومتر برگزار شد.
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما