قیمت مرسدس بنز CLA 200 فول ۲۰۱۶ در بازار با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد.
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما