بقایی نقش یک فوروارد کاذب را ایفا می‌کند که قصد دارد توجهات را به سمت خود جلب کند تا نامزد اصلی‌شان در فضای ثبت نام رونمایی شود! این گزینه …

محمدجواد حق شناس در گفت و گو با “نامه نیوز” اظهار داشت:

معتقدم جریان احمدی‌نژاد حتما یک نامزد را در جریان انتخابات خواهد داشت.
به نظر می‌رسد بقایی نقش یک فوروارد کاذب را ایفا می‌کند که قصد دارد توجهات را به
سمت خود جلب کند تا نامزد اصلی‌شان در فضای ثبت نام رونمایی شود! این گزینه طبعا یکی
از حلقه‌های اصلی تیم احمدی‌نژاد است که با وی در دولت نیز همکاری داشته و نسبت به
بقایی حرف و حدیث کمتری هم دارد. این گزینه در کنار بقایی ثبت‌نام خواهد کرد اما اکنون
نامی از وی نمی برم
.

منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما