عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری جلسه شورای نگهبان گفت: جلسه امروز شورای نگهبان در قم تشکیل می شود.

 

وی ادامه داد: تشکیل جلسات این شورای و یا جلسات فقها محترم در قم به دلیل حضور اغلب آنها در این شهر، امری رایج است؛ علاوه اینکه همزمانی تشکیل برخی کمیسیون های مجلس خبرگان مانع حضور فقها معظم عضو این کمیسیون ها در جلسه تهران می شد.

منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما