پدیده شب های طریقهن، قرن‌هاســت که دانشمندان را سردرگم کرده اســت، اما ممکن اســت، آن‌ها اکنون موفق به حل این معما قدیمی شده باشند.

138542 147 حل معمای شب ‌های طریقهن توسط دانشمندان

 

مطالعه جدیدی که انجام شده، نشان می‌دهد که امواج جوی با سرعت پایین باهم ترکیب می‌شوند و نور طبیعی شب را بهبود می‌دهند. نور طبیعی شب یا تابش آسمانی در واقع اتم‌های گازی هستند که معمولا نامرئی هستند.

به نقل وب سایت تکرا، پدیده شب های طریقهن، قرن‌هاســت که دانشمندان را سردرگم کرده اســت، اما ممکن اســت، آن‌ها اکنون موفق به حل این معما قدیمی شده باشند. مطالعه جدیدی که انجام شده، نشان می‌دهد که امواج جوی با سرعت پایین باهم ترکیب می‌شوند و نور طبیعی شب را بهبود می‌دهند. نور طبیعی شب یا تابش آسمانی در واقع اتم‌های گازی هستند که معمولا نامرئی هستند.
 
گوردون شپرد و یمینمین چو، دو محقق از دانشگاه یورک در کانادا هستند که داده‌های نوری شب را با شواهد موجود از امواج جوی منطبق کرده‌اند و موفق شده‌اند، رابطه‌ای بین این دو کشف کنند. شب های طریقهن، پدیده نادری اســت و امروز هم به علت آلودگی نوری در آسمان شب به دشواری دیده می‌شود. پلینی بزرگ، مورخ و فیلسوف مشهور روم باســتان، یکی از اولین کسانی اســت که در قرن یک میلادی به این پدیده اشاره کرده اســت. روزنامه و نشریه‌های علمی هم در ســال‌های گذشته، به سایر رخدادها اشاره کرده‌اند.
 
گوردون شپرد، محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: “سوابق تاریخی بسیار به منسجم هستند و به قرن‌ها قبل بازمی گردند. توصیفات این رویدادها هم بسیار شبیه هم هستند. شب های طریقهن وجود دارند و بخش تغییرناپذیری از تابش آسمانی هستند که می‌تواند با ابزارهای ماهواره‌ای مشاهده شود.”
 
تابش آسمانی، انتشار نور کم موجود در جو سیاره‌ای اســت. تابش آسمانی در زمین باعث می‌شود، مدت‌ها پس از محو تأثیر نور خورشید و ستارگان، آسمان شب کاملا تاریک نشود. تابش آسمانی بر اثر واکنش‌های شیمیایی مختلفی که در لایه‌های فوقانی جو انجام می‌شود، رخ می‌دهد، از جمله نور سبز که وقتی که مولکول‌های اکسیژن جدا شده توسط خورشید دوباره به هم می‌پیوندد، شکل می‌گیرد.
 
شپرد و همکارش یمینمین چو متوجه شدند، هنگامی که این نور با امواج جوی ترکیب می‌شود، شب های طریقهن می‌تواند تا چندین شب متوالی ادامه داشته باشد و نور آن تا ۱۰ برابر طریقهن‌تر از حد معمول باشد.
 
خورخه شییر محققی از مرکز اسپاسویو در آرژانتین که در مطالعه فوق حضور نداشته، می‌گوید:” این مطالعه دارای رویکردی بسیار واضح و جدید اســت که به معماهای قدیمی می‌پردازد که چرا که برخی شب‌ها، آسمان شب به طرز قابل‌توجهی طریقهن می‌شود و پاسخ هم در پویایی جو نهفته اســت.”
 
بر اساس داده‌های این محققان، شب های طریقهن در مکان‌هایی که بررسی کرده‌اند، تنها یک بار در ســال رخ می‌دهد. به طور کلی، دانشمندان بر این باورند که از هر ۱۰۰ شب، ۷ شب درجایی از زمین، شب‌های طریقهن اتفاق می‌افتد. یکی از گروه‌هایی که به این مطالعه علاقه‌مندند،
 
اخترشناسان هستند، در واقع سؤال آن‌ها این اســت که آیا هر اثر تابش آسمانی و یا شب طریقهنی می‌تواند؛ روی مشاهدات ما از اجرام کیهانی دور تأثیر بگذارد؟

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته حل معمای شب ‌های طریقهن توسط دانشمندان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما